Terug naar Maneesha

Privacyverklaring Maneesha Sluyzer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Maneesha, gevestigd in De Bilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30.229.165

Verwerken persoonsgegevens

– contactgegevens –

Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geef jij je persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.Indien jij op andere wijze persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– overige persoonsgegevens –

Indien je overeenkomt om een online member te worden, mee doet aan individuele- of groepsstrajecten dan zal ik, Maneesha meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Jij vult namelijk een intakeformulier in. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.Zonder jou toestemming worden je gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Beveiliging

Maneesha heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer dan 12 maanden na aanschaf van een afspraak of na een training bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd. Maneesha is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten de factuurgegevens 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

Rechten betrokkene 

Jouw privacy wordt gerespecteerd en Maneesha zal er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, kunt jij hierover contact opnemen. Mijn contactgegevens staan op deze website vermeld.

Praktische informatie

Inschrijven

Je kunt je inschrijven door een formulier in te vullen via de website, in de online agenda een sessie boeken, bellen of emailen.

Betalingen:

Betalingsverkeer is mogelijk via de website via Ideal, Sepa of creditcard. Eventueel maak je het over. 

Betalingsvoorwaarden voor behandelingen

Wil je een afspraak voor een behandeling afzeggen, bel dan ruim van tevoren, (uiterlijk 24 uur), dan wordt de behandeling niet in rekening gebracht. Ben je langere tijd weg of met vakantie en heb je een rittenkaart, geef dit dan bij mij aan. Ik ben een ongecontracteerde Haptotherapeute en Oefentherapeute.  Check zelf je ziektekostenverzekering hoeveel behandelingen je vergoed krijgt; je krijgt van mij een factuur die je, als je polis dit toelaat, bij je zorgverzekeraar kunt indienen.  

Kleding

Voor de lessen en therapie is gemakkelijk zittende kleding het handigst. Denk ook aan warme sokken en een vest. Neem voor de lessen een lange handdoek mee voor op je matje. In de zaal zijn matjes, fleecedekentjes, blokken en banden aanwezig. Voor therapie/coaching of massage mag je je eigen handdoek meenemen, maar het hoeft niet. Kom op tijd, er is een wachtruimte.

Voor de lessen: zorg 5 minuten voor de les begint dat je eigen matje en spullen klaarliggen. De deur sluit op tijd.

Vakanties en feestdagen : Gesloten

Of check de website voor de aangepaste rooster

 

Algemene voorwaarden Maneesha

Namasté

Je hebt je aangemeld om deel te nemen bij een van mijn creaties. Ik wil met jou samen werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. We gaan een verbinding met elkaar aan, waarin we afspreken dat wij van hart tot hart met elkaar communiceren.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende yogalessen, workshops, therapieën en trainingen bij Maneesha en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist en cliënt. 
 • De cursist/ cliënt gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de website www.maneesha.nl of wanneer telefonisch of per email een afspraak gemaakt wordt.
 • Door inschrijving en (aan)betaling verbindt de cursist/ Cliënt zich voor bepaalde tijd. 

Inschrijving

 • Inschrijving voor een les, workshop of training doe je via de website http://www.maneesha.nl/online-booking.php
 • Om je te kunnen inschrijven moet je je eerst registreren.

Betaling yogales, workshop en trainingen

 • De tarieven, data en het aantal sessies (wanneer van toepassing) worden bekend gemaakt via de website: www.maneesha.nl
 • Wanneer je je hebt ingeschreven online, ontvang je keuze voor het online betalen via ideal, paypal of credit card. In overleg kan je het overmaken. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met de factuur.
 • Je kunt het les- of cursusbedrag online betalen per ideal, paypal of creditcard bij het boeken van de les/workshop/ training of sessie.
 • Contant betalen kan op locatie bij Maneesha
 • Je kan het per bank overmaken met je naam en datum erbij. De factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen
 • Je deelname aan een les, cursus of training is gegarandeerd wanneer het bedrag voldaan is.
 • Op verzoek kan na elke sessie een factuur voor de zorgverzekeraar uitgeschreven worden.
 • Bij niet tijdige betaling, wordt € 7,50  administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot  de sessie worden ontzegd.

Annulering yogales, workshop.

 • Annulering van een yogales kan kosteloos 2 uur van te voren. Binnen 2 uur voor de les wordt de les 100% doorberekend.  Dit kan de cursist zelf doen via het online mindbody systeem. Bij speciale gevallen wordt er in overleg iets anders beslist.
 • Annulering van een workshop kan kosteloos ruim 2 dagen van te voren. Binnen 24 uur wordt er 100 % doorberekend.

Betaling therapie / trainingen

 • De tarieven worden aangegeven op de website: www.maneesha.nl
 • De cliënt ontvangt na afloop van de therapiesessie de factuur voor de betreffende sessie.
 • De cliënt voldoet de factuur online bij het boeken van de afspraak, contant of per pin vooraf of na afloop van de sessie. Bij overleg en uitzondering moet het bedrag binnen 7 dagen na de sessie overgemaakt zijn.
 • Bij niet tijdige betaling, wordt € 7,50  administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleren Therapie, Training

 • Het annuleren van een therapiesessie is kosteloos wanneer dit 24 uur van te voren gebeurt. Bij later annuleren wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Afspraken op maandag moeten vrijdag voor 18.00 uur worden geannuleerd.
 • Bij ziekmelding of afmelding van een sessie bij een training, betaal je wel voor de desbetreffende sessie. Deze kan je later bij een andere groep of individueel inhalen. Hiervoor moet je zelf aangeven welke andere sessie dit is of een individuele afspraak maken. Dit kan je inboeken via het online bookingssyteem.
 • Het annuleren van de training kan 1 week van te voren kosteloos. Bij annulering tijdens de training ben je 5 sessies verschuldigd. Je bent verplicht 1 termijn door te betalen. Deze sessies kan je alleen in goed overleg individueel inhalen. 

Wijzigingen

 • Maneesha behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
 • Maneesha behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie gemiste lessen

 • Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan alleen als er plek is in betreffende groep. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
 • Bij zwangerschap kan de cursist ervoor kiezen de lessen te blijven volgen

Opzeggen

 • Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of telefonisch.
 • Opzeggen tijdens een training moet telefonisch of mondeling in de groep. Per email wordt hier gecommuniceerd in en met de hele groep.  Hier ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf en wordt je gewezen op de Embodiment Sacred Verbondenheid.
 • Opzeggen na de ingang van het abonnement  betekent dat cursist het cursusbedrag voor het lesblok verschuldigd blijft.
 • Opzeggen in een training, dan ben je 50% verschuldigd. Het betalingstermijn is in 2 of 3 termijnen. Je bent verplicht 1 termijn door te betalen.

 Annulering door Maneesha

 • In geval van onvoorziene afwezigheid van mij wordt vervanging geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.
 • In geval van te weinig aanmeldingen ontvangt de cursist een melding en het betaalde bedrag retour.
 •  Wanneer er geen samenwerking mogelijk is met de Client zal Maneesha dit rechtstreeks communiceren en de samenwerking annuleren. 

Vakanties

 • Er is geen les tijdens schoolvakanties indien aangegeven. De basisschoolvakanties in regio Midden Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld. Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief. 

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

 • De cursist volgt de lessen op eigen risico en neemt eigen verantwoordelijkheid. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen en of sessies. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Maneesha kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dien je Maneesha vóór aanvang van de les te informeren.
 • Maneesha is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
 • Maneesha is gediplomeerd en vakkundig en volgt bijscholingen. Wanneer een lesuur een andere docent krijgt en een cursist hierom het lidmaatschap wenst te beëindigen gelden de voorwaarden zoals beschreven in de voorwaarden.
 • Bij klachten probeert Maneesha deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal zij de cursist wijzen op de algemene voorwaarden en of de Embodiment Sacred verbondenheid.

 


Terug naar Maneesha

Ik ben liefde waard